Rozpis plaveckých kurzů

Zde najdete aktuální rozpisy našich pravidelných kurzů plavání (probíhajících i plánovaných). Pravidelný kurz (nikoli individuální nebo školní) trvá vždy 40 - 45 minut (v případě kondiční skupiny 50 minut), během roku máme standardně 14 lekcí a je určen primárně pro děti a mládež ve věku cca 4 - 19 let (po dohodě nebo u kondiční skupiny i více).

Každou neúčast si můžete v případě dostatku volných míst v plné míře a bez udání důvodu nahradit; je ovšem nutné mít evidován dostatek absencí, které lze nahlašovat do budoucna, čímž zároveň uvolníte místa pro ostatní nahrazující. Plavecká výuka a trénink probíhá ve 4 různých výkonnostně-věkových skupinách, většinou však ve skupině 1, 2 a 3 najednou - viz rozpis termínů plavání níže.

Prohlédněte si celou naši nabídku na Šutce a v případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, nebo proveďte přímo rezervaci plaveckého kurzu.

Organizace individuálních, sportovně týmových lekcí plavání a lekcí pro školky se následujícím rozpisem neřídí a závisí na dohodě.

Výkonnostní kategorie:

1 - Pokročilí plavci: Plavec cca od 10 let, již chodil na kurzy plavání, uplave bez problémů 150 metrů prsa + kraul nebo znak. Pro tyto plavce poskytujeme zdokonalovací lekce, v nichž upevní techniku 3 způsobů, naučí se (cca během 1 roku) plavecký způsob motýlek a výrazně zlepší svou kondici.

2 - Plavci začátečníci: Plavec cca od 6 let, uplave 50 metrů prsa bez pomůcek, potopí celé tělo, skočí do vody, udrží splývavou polohu na zádech. V této kategorii se zaměřujeme především na bezchybné základní zvládnutí způsobů prsa, znak a kraul a dokončení plné adaptace na vodní prostředí spolu s odstraněním nejistoty.

3 - Neplavci: Kategorie absolutních neplavců zhruba od 4 let (u neplavců výrazně vyššího věku oproti zbytku družstva lze domluvit výjimku). Zaměřujeme se na základní nenásilné seznámení s vodním prostředím, odstranění strachu a základní sebezáchranné schopnosti. Vzhledem k rekreačnímu pojetí kurzu se orientujeme na způsob prsa a polohu na zádech.

K - Vysoce pokročilí plavci: Kondiční skupina nejvýkonějších plavců cca od 12 let. Uplave kraulem 100m do 2:00, 500m do 10 minut, v kuse min. 1km, ovládá všechny 4 plavecké způsoby (vč. základů motýlka). Poskytujeme trénink zaměřený na zvýšení rychlosti na kratší vzdálenosti a výdrž na vyšší vzdálenost. V této kategorii se střídá polohové pojetí tréninku s optimalizací jednotlivých 4 závodních způsobů.

2. pololetí 2023/24:

pondělí Šutka -

Neplaveme:

úterý Šutka -

Neplaveme:
4 100,00,-Kč
4 100,00,-Kč

pátek Šutka -

Neplaveme: